Insättningsgaranti


Ett bankkonto, sparkonto eller ett högräntekonto som omfattas av den statliga insättningsgarantin är ett tryggt konto. Om banken eller finansinstitutet du sparar hos skulle försättas i konkurs får du ersättning för alla dina förlorade pengar om ditt konto omfattas av insättningsgarantin, vilket är en stor trygghet för dig som sparar pengar.

Vi på sparräntan.com tänkte nu titta lite närmare på hur insättningsgarantin fungerar i praktiken, så att du vet vad som gäller om banken eller finansinstitutet du spara hos skulle gå i konkurs.

Så hög ersättning får du

Den maximala ersättningen via den statliga insättningsgarantin är 100 000 Euro per bank och person och inte per bankkonto. Det här innebär att du får en maximal ersättning på 100 000 Euro även om du har flera bankkonton på samma bank. Däremot ersätts du med maximalt 100 000 Euro per bank om du har bankkonton eller sparkonton på flera banker och finansinstitut. Därför bör du aldrig spara mer än 100 000 Euro (cirka 900 000 kr) på en och samma bank. Om du däremot delar ett sparkonto med någon får ni högst 100 000 Euro var i ersättning, alltså 200 000 Euro sammanlagt.

Om du inte har så mycket pengar på ditt sparkonto får du en ersättning som exakt motsvarar det du hade på ditt sparkonto innan banken eller finansinstitutet gick i konkurs.

Så får du din ersättning

  1. Om banken eller finansinstitutet du sparar på försätts i konkurs behöver du inte göra någonting alls. Det är bara att vänta tills riksgälden kontaktar dig.
  2. När riksgälden kontaktar dig kommer ni överens om var ersättningen ska sättas in någonstans.
  3. Inom 20 dagar efter att finansinspektionen har fattat ett officiellt beslut om att insättningsgarantin ska gälla (normalt samma dag som konkursen äger rum) har du fått din ersättning.