Styrränta


Det viktigaste verktyget för den svenska penningpolitiken är styrräntan (reporäntan) som sätts av riksbanken. Genom att höja och sänka styrräntan kan riksbanken påverka konsumenternas och företagens ekonomiska beteenden, få dem att spara eller spendera. Sparräntan.com ska nu visa dig hur det fungerar.

Höjd styrränta – bra för dig som sparar

  • Riksbanken höjer sin styrränta när de vill förhindra en överhettning av ekonomin, till exempel för att dämpa inflationen.
  • En höjd styrränta gör det dyrare för bankerna att låna pengar av riksbanken vilket gör att bankens räntor går upp.
  • Det blir dyrare att låna pengar vilket gör att folk konsumerar mindre, det är det som är poängen.
  • Du tjänar mer på att spara pengar eftersom sparräntan är högre. Det är precis det riksbanken vill.

Sänkt styrränta – billigare att låna

  • Riksbanken sänker styrräntan för att folk ska konsumera mer och företagen ska öka sina investeringar så att det blir fart på ekonomin. Det skapar i sin tur fler jobb (i alla fall i teorin) och ökar statens intäkter.
  • Den sänkta styrräntan gör det billigare för bankerna att låna pengar vilket gör att även bankernas räntor sjunker.
  • Det blir billigare att låna pengar vilket uppmuntrar privatpersonerna att spendera mer och företagen att öka sina investeringar.
  • Det blir inte lika fördelaktigt att spara pengar eftersom sparräntorna blir sämre. Det är då du bör spara hos någon av de banker och finansinstitut som du hittar här på sparräntan.com, de ger dig en bra sparränta ändå.